พิธีลงนามในสัญญาก่อสร้าง โครงการพาราโน่ คอนโด แอท เชียงใหม่ และโครงการ แกรนด์ พาราโน่